toluesoft

من و مشتریانم

من و مشتریانم
\rچکیده : این مقاله به نگرش و فنون برخورد با مشتری می‌پردازد و نکات سودمندی برای کسب و کارهای کوچک ارائه می‌کند.
\rکلیدواژه(ها) : مشتری؛ ارتباط با مشتری؛ جلب مشتری
\rمقدمه
\rکسب و کارهای کوچک معمولاً با مشکلات زیادی روبه رو می‌شوند. برای مثال،\rشخصی که کار دو، سه یا چهار نفر را به تنهایی انجام می‌دهد، مسلم است که\rدر کارش با مشکلات زیادی روبه رو می‌شود چرا که همزمان باید مشتریان را\rملاقات کند، محصولاتش را بفروشد و در سمینارهای مختلف شرکت کند. جرالد کین\rدرباره انجام دادن تجارت یک نفره به شوخی می‌گوید: «آقا بالاسر خود بودن\rخوب است، چرا که هم می‌توانید فقط نصف روز کار کنید و یا در روز دوازده\rساعت سر کار باشید».
\rنکته‌ای که باید تمام کاسبان و تاجران به آن توجه کنند این است که باید در\rزمان بسیار محدودی کارها و وظایف بسیاری انجام دهند و البته باید از حداقل\rکار بهترین نتیجه لازم را بگیرند یعنی کارشان باید بیشترین بهره داشته\rباشد. اما برای اینکه از کمترین زمان بهترین استفاده را برد چه باید کرد؟
\rاگر شما دوست دارید که برنامه‌ها و کارهایتان را به سریع‌ترین و بهترین\rنحو انجام دهید بهتر است که به نکاتی که در این مقاله به آن اشاره می‌شود\rخوب توجه کنید و آنها را در رأس کارهایتان قرار دهید. البته برای اینکه\rخواندن این مقاله خسته کننده نباشد این نکات به صورت پرسش و پاسخ آمده است\rو فایده دیگر آن این است که به خاطر سپردن نکات آسان‌تر می‌شود.
\rپرسش اول
\rچگونه می‌توانم مشتریان بیشتری بگیرم؟
\rپاسخ: گاهی اوقات برای جلب مشتریان بیشتر لازم است که کارهایی را که\rتاکنون برای این کار انجام داده‌ایم، متوقف کنیم. گاهی اوقات باید از\rروشهای مؤثری برای این کار استفاده کرد. البته روشهای استانداردی برای جلب\rمشتریان وجود دارد و نیز روشهای غیراستاندارد دیگر. اما این نکته را به\rخاطر داشته باشید: یک روش را بارها و بارها امتحان کنید. اگر انتظار داشته\rباشید که نتایج منفی به همراه داشته باشد پول و انرژی خود را از دست\rداده‌اید. بنابراین آنچه که باید انجام دهید فقط کار کردن نیست. ذهنتان را\rمتوجه اهداف و کارهای دیگر کنید. همان طور که پیشتر اشاره شد گاهی اوقات\rراه حل مشکل این نیست که چه کار دیگر باید انجام داد بلکه این است که برای\rگرفتن مشتریان بیشتر انجام چه کارهایی را باید متوقف کرد.
\rنکته مهمی که باید به ذهن بسپارید این است که قوانین و مقررات نامرئی در\rجهان وجود دارند. حتی اگر شخصی با ذهنیت متافیزیکی نباشید، می‌توانید\rببینید که نیروهای نامرئی بسیاری در زندگی‌های ما وجود دارد. الکتریسیته،\rنور، گرما و غیره. یک بذر را در نظر بگیرید: به محض آنکه در دل خاک کاشته\rمی‌شود، نیروهای نامرئی دست به کار می‌شوند و آن را به یک گیاه، درخت یا\rبوته تبدیل می‌کنند. تمام این نیازها چیزهای بسیار اساسی هستند که به بذر\rکمک می‌کند که قسمت‌های دیگری به آن اضافه شود و باصطلاح رشد و نمو کند.\rاما بیشتر مردم فکر می‌کنند که چنین نیروهایی به چیزهای مرئی و مشهودی که\rمی‌توانیم در زندگی روزانه خود ببینیم، تعلق ندارد.
\rآیا شما احساس کرده‌اید که در طول یک روز همه چیز بر وفق مرادتان پیش\rمی‌رود و باصطلاح کارهایتان روی غلتک افتاده است؟ در این مواقع چه فکر\rکرده‌اید؟ آیا دوست داشته اید که تلاش اضافی که به نتایج عادی بزرگتر\rمی‌انجامد، انجام دهید؟ چه چیزی آن روز را متفاوت‌تر از روزهای دیگر کرده\rاست؟ نیروهای نامرئی که به نفع خود تحت کنترل درآورده‌اید. آیا تاکنون با\rکسی ملاقات کرده‌اید که شما را سخت تحت تأثیر خود قرار داده باشد، به\rاصطلاح شما را جادو کرده باشد؟ آیا به نظرتان او یک آدم جذاب بود؟ البته\rمنظورم زیبایی و جذابیت فیزیکی نیست بلکه انرژی اوست. راز این دسته افراد\rاین است که این افراد موفق یاد گرفته‌اند که چگونه چهار قدرت نامرئی خود\rرا کنترل و هدایت کنند.
\rچهار قدرت نامرئی عبارتند از:
\rرفتار
\rتمرکز
\rگفت وگوی درونی با خود
\rباورها.
\rروش و رفتار مثبت باعث خلق مثبت می‌شود. من از ساده طبعی و یا تأییدات\rبی‌فایده سخن نمی‌گویم، بلکه عقیده دارم که احساس و برداشت من از جهان\rمردم، وقایع و اتفاقات و باورها و رفتارهای مناسب با آن را برایم به\rارمغان می‌آورد. آنچه که زندگیم را تغییر می‌دهد نوع نگاه و نگرش من به\rاشیاء و افراد و در کل، جهان است.
\rیک فکر مثبت نتیجه مثبت به همراه دارد. با نگاه کردن به گلها، گیاهان و\rدرختان و دیگر چیزها این احساس را در خود به وجود آوریم که برای رشد آنها\rنیروهای نامرئی دست‌اندرکارند. اما علف‌های هرز از کجا می‌آیند؟ از بذرها.\rنتایج احساسات خود از کجا نشأت می‌گیرند؟ بذرهای افکار، باور و رفتارها.\rدر ذهن شما چه چیزی کاشته شده است؟ زندگی همیشه ما را با چالشها و مشکلات\rزیادی روبه رو می‌سازد.
\rاز این رو مهم است که این نظریه را به خاطر بسپاریم: یک شخص بدبین هر فرصت\rو شانس را یک مشکل می‌بیند و یک شخص خوش‌بین مشکلات را یک فرصت\rمی‌داند.خود من چه از نظر شخصی و چه از نظر شغلی به این نتیجه رسیده‌ام که\rداشتن ذهنیت مثبت باعث افزایش اعتماد به نفس در انسان می‌شود. شاید اگر\rاین حرف را به دوستانتان بزنید آنها به شما بخندند و بگویند: «این از آن\rحرف‌های متافیزیکی عجیب و غریب است.» اما این مسئله را به خاطر بسپارید که\rآنها چه موفقیت‌هایی در زندگیشان کسب کرده‌اند؟ زندگی افراد مشهور را\rمطالعه کنید. در زندگی انسان‌ها لحظاتی وجود دارد که باید به آن نگاهی\rعمیقی انداخت. خود من متوجه شده‌ام که عامل مهم موفقیت شغلی‌ام دیدگاه و\rنگاه مثبتی بوده است که به کارم داشته‌ام.
\rاگر به نتایج بهتری در زندگی شخصی و شغلی خود نیاز دارید، دو چیز است که باید به آنها بیشتر از هر چیز دیگر توجه کنید:
\rچگونه به نتایج مثبت و جالبی در زندگیتان دست یابید؟ با استفاده از\rنیروهای نامرئی که در وجود هر موجود زنده‌ای به ودیعه گذاشته شده است؟\rچنانچه نتایج حاصله مثبت نیستند، استفاده از این نیروها می‌تواند تغییرات\rزیادی را در شما به وجود آورد.
\rافزایش اعتماد به نفس در کسب موفقیت بسیار مهم است. گفت وگوی درونی با خود\rو تکرار کلمات و جملات تأکیدی روش بسیار مفیدی برای افزایش اعتماد به نفس\rدر انسان می‌شود. یکی از مشتریانم با استفاده از این روش توانست ۴۰ پوند\rاز وزنش را البته بدون کم کردن از میزان غذای خود کم کند.
\rتغییرات کوچک می‌تواند نتایج بزرگی به همراه داشته باشد. سعی کنید که دستورات بالا را به مدت چند هفته به کار گیرید.
\rپرسش دوم
\rچرا وقتی که مطمئنم که مشتریان خوبی پیدا کرده‌ام، آنها را خیلی زود از دست می‌دهم؟
\rپاسخ: وقتی که دانش آموز سر کلاس حاضر باشد، سر و کله معلم نیز پیدا خواهد\rشد. حال ممکن است معلم بد باشد. هر جا که فروشنده باشد، مشتری هم است، اما\rباید روش تشخیص آنها را خوب بدانید.
\rپرسش سوم
\rمی‌دانم درست نیست که این را بگویم اما گاهی اوقات یک مشتری تمام روزم را خراب کرده است. در این مواقع چه کار باید بکنم؟
\rپاسخ: آیا فقط یک بار اتفاق می‌افتد یا همیشه؟ یاد بگیر چطور این تناقض را\rتغییر دهی تا تو و مشتری‌هایت به جای عذاب کشیدن از معامله لذت ببرید.
\rپرسش چهارم
\rمی‌دانم برای اینکه کارم را بسیار خوب انجام دهم بسیار خوب هستم اما به\rدلایلی چندان اعتماد به نفس ندارم. با این وضعیت چگونه برخورد کنم؟
\rپاسخ: همیشه چیزهای کوچک هستند که باعث بروز اختلافات بزرگ می‌شوند. داشتن\rدیدگاه و ذهنیت مثبت و باور داشتن توانایی‌های خود باعث می‌شود که ترستان\rاز انجام کار بریزد و از کارتان لذت ببرید.
\rپرسش پنجم
\rدسته‌ای از افراد وجود دارند که نمی‌توانم با آنها ارتباط برقرار کنم. این\rدر حالی است که یقین دارم که آنها مشتریان بسیار خوبی از آب در می‌آیند.\rچه کار کنم که بتوانم آنها را متقاعد سازم؟
\rپاسخ: یک بار کسی گفت: «من تا به حال نتوانسته‌ام همسرم را درک کنم». یک\rروز تمام با او صحبت کردم ولی نتوانستم حرف هایش را بفهمم. چیزی که عجیب\rاست این است که اگر چه پاسخ به این سؤال بسیار روشن است، اما بیشتر افراد\rنمی‌توانند پاسخ این سؤال را بیابند و همین مشکل هم بر روی افراد کاسب و\rبازرگان نیز تأثیر می‌گذارد.
\rپرسش ششم
\rمن برای متقاعد کردن مشتریانم دست به هر کاری می‌زنم، اما بیشتر اوقات نتیجه نمی‌دهد. آیا تکنیک مؤثری برای این کار سراغ دارید؟
\rپاسخ: گاهی یک تصویر کار هزاران کلمه را می‌کند. سعی کنید از محصولاتتان\rتصاویر واضح و زیبایی تهیه کنید. در این صورت خیلی راحت‌تر مشتریان خود را\rبرای خرید اجناستان قانع می‌کنید.
\rمنبع: مقاله نت

تعداد بازدید : 3968
اشتراک گذاری: