toluesoft

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 2

همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت رساند و همین دو نیز هلاک کننده شماست . رسول خدا صلی الله علیه و آلهتو، جدا از دیگران نیستی ، قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد. وین دایرتندرستی پاداش نیک زیستی ست . حکیم ارد بزرگجمال اگرچه مایه شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است . شوپنهاورکسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود  . امام حسین علیه السلامارزش مرد به ارزشی است که برای وقت خود قائل می شود . آلبرت هوباردادب نمایه آغازین خرد است . حکیم ارد بزرگتنها ابزار موفقیت که قطعا به آن نیاز دارید ، صرف نظر از اینکه کارتان چیست ، این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید. آگ ماندینوکسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم ، موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وا می گذارد . امام حسین علیه السلامدوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است . آلفونس کارخردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را موجب می گردند . حکیم ارد بزرگانسان عاقل همیشه از بدگویی هایی که از او میشود استفاده میکند. ژرژبانههیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست . رسول خدا صلی الله علیه و آلهاستعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود . فردریش نیچهبا گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید . حکیم ارد بزرگانسان جائزالخطاست بخشاینده خداست. الکساندر پوپهر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است . امام علی علیه السلامکلمه "نه" در زبان یک زن به معنی جواب منفی نیست. سر فیلیپ سیدنیاگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم . حکیم ارد بزرگبیش از حد عاقل بودن کار عاقلانه ای نیست . مارونمحبـوبتـرین بـرادرانـم نزد من، کسـى است که عیبهایـم را به من اهدا کنـد . امام صادق علیه السلامموفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است . وینستون چرچیلبرای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم . حکیم ارد بزرگکار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. دین بریگز

 

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید . رسول خدا صلی الله علیه و آلهنیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید . گوتهکلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست . حکیم ارد بزرگکسیکه پشت الاغ باد به غبغب بیندازد ، چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد . ارسطاطالیسهیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد. من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی هستم, مثل این بوده است که دست خداوند را بر شانه خویش احساس کرده ام . چارلز مورگانبا مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند . امام علی علیه السلامهیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن . حکیم ارد بزرگمحبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست. سمنون محباگر شخصی باعث رنجش شما می شود، به این دلیل است که خود در اعماق وجود خود رنج می کشد و رنج او لبریز می شود. بنابراین او مستحق مجازات نیست بلکه نیازمند کمک است. این همان پیام او برای شما است. تیک نات هانگام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسیار سخت تر از هر کار دیگریست . حکیم ارد بزرگخردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود . حکیم بزرگمهرباید بر فریب حواس خود پیروز شویم . فریدریش نیچهپشیمانی، اولین گام برای پوزش است . حکیم ارد بزرگلبخند، حتی زمانیکه بر لبان یک مرده می نشیند ، بازهم زیباست . کریستیان بوبنعلم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف . امام علی علیه السلاممن آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم . کترینگاستخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت . حکیم ارد بزرگبرای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم . سیسرونکسی که از روی بی میلی ،بدون عذر و علت نمازجماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند، نمازی برای او نیست . امام محمدباقر علیه السلامحکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئیمان نگردند . ارسطا طالیسنامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد . حکیم ارد بزرگتنها علاج عشق ، ازدواج است . آرت بوخونوالهبه گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت ، صداقت و مهربانی می افتند ، شما در نظرشان تداعی شوید . جکسون براونخود را ، تا هنگاهی همراه داری که دلداده نشده ایی ، دلبسته با خویشتن خویش بیگانه است. حکیم ارد بزرگهرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند . گوتههر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود، درحالی که میان او و میان خدای عز و جل گناهی نیست . امام علی علیه السلاممومن همانند دو کفه ترازوست. هرگاه به ایمانش افزوده گردد، به بلایش نیز افزوده می گردد . امام موسی کاظم علیه السلامتواضع بیجا آخرین حد تکبر است . لابرویرطبیعت زنده و پویا ، باردار مردان و زنان شادی است که آینده ای روشن را نوید می دهند . حکیم ارد بزرگآنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند . گوتهفقط به ندای کودک درون خویش گوش بسپار نه هیچ ...... کریستیان بوبنطبیعت خود زایشگر است . زایشگر آنچه نیازمند آن است . حکیم ارد بزرگسعادت دیگران بخش مهمی از خوشیختی ماست . رنانرمضان ماهى است که ابتدایش رحمت است و میانه‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم . پیامبر اکرم (ص)با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی . ژرژهربرتبی باکی گله ، ناشی از چوپان بیدار است . حکیم ارد بزرگکسی که برای خود احترام قائل است، از گزند دیگران در امان است. او کتی را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن نیست. هنری لانگ فلوهیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود . امام علی علیه السلامبرای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. ضرب‌المثل هندیپیوندمان را با یاد آوری سرشت نیکمان نیرومندتر سازیم . حکیم ارد بزرگبرای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. ضرب‌المثل انگلیسیجدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند . امام حسن عسکری علیه السلامتقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است؛ زندگی خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تاویل اندیشه ها و آرمان ها . فریدریش نیچهاستخوان بندی فریاد ، پاسخی ست به هزاران ستم بی صدا . حکیم ارد بزرگاگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید لااقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید . حسن صباحغذا را سبک کن تا ازمرض ایمن شوی . جالینوسچه بسیارند دانشمندانی که جهلشان آنها را کشته در حالی که علمشان با آنهاست، اما به حالشان سودی نمی دهد . امام علی علیه السلاماندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست . حکیم ارد بزرگدر سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روید . حمید مصدقباید دنبال شادی ها گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا می کنند . فردریش نیچهآموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد . حکیم ارد بزرگزمین نیز مانند ما در جستجوی خوراک است و از این مردم می‌خورد و می‌آشامد . ابوالعلاء معریبا تقوی و خوبی میتوان سعادت آفرید . زنونخرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد . حکیم ارد بزرگهیچ بنده ای عالم نباشد تا اینکه به بالا دست خود حسد نبرد و زیر دست خود را خوار نشمارد . امام محمد باقر علیه السلامدو چیز را خداوند در دنیا کیفر میدهد : تعدی و ناسپاسی پدر و مادر . رسول خدا صلی الله علیه و آلهزندگان، مردگانی هستند که در تعطیلات به سر می برند. موریس مترلینگتا چهل سالگی که مغزم خوب کار می‌کرد به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده‌بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به‌کلی کله‌ام کار نمی‌کرد به سیاست! . برتراند راسلتنها آغاز ها را باید جشن گرفت چرا که شیره جهان در رشد و زایندگیست . حکیم ارد بزرگخدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد . رسول خدا صلی الله علیه و آلهبرای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارکهرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براونمردی که نفس و مهر یک زن همراهی اش نمی کند ، همواره خویشتن را می خراشد . حکیم ارد بزرگخردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند . حکیم بزرگمهربهترین عبادت بعد از شناختن خداوند، انتظار فرج و گشایش است . امام موسی کاظم علیه السلامهدف از زندگی این است که از یک حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یک تخصص یا زمینه خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران حرمت نفس خود را حفظ کنیم . ناتانیل براندنبه پسری بی باک و دلیر گفته می شود که توانایی خواستگاری نیز داشته باشد . حکیم ارد بزرگاشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند. گوتهانسان تا وعده نداده ، آزاد است . اما وقتی وعده میدهد زیر بار مسؤولیت میرود ،و تا به وعدهاش عمل نکند رها نخواهد شد . امام حسن علیه السلامبرای‌ ازدواج‌ کردن‌، بیش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌. کریستین‌دخترانی که پسران را بر می انگیزند و سپس آنها را خوار می کنند تیره بختی را به جان می خرند . حکیم ارد بزرگمرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگیکسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد . امام حسین علیه السلامهر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوتهحکمت بیش از هر چیز ، به خرد تکیه دارد . حکیم ارد بزرگاگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده نیز آنهارا تکرار کنیم . آنتونی رابینزبزرکترین عیب آن است که آنچه را که مانند آن در خود توست عیب بشماری . امام علی علیه السلامعشق یگانه منبع نیرو و قدرت واقعی شماست . باربارا دی آنجلیسدر وفاداری مردی که پیش از خواستگاری ، به دنبال درنوردیدن توست شک کن . حکیم ارد بزرگفرق انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوسهاست . سقراطاز همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است . امام جواد علیه السلامهر چه کمتر به زندگی وابسته شویم زنده تر خواهیم بود . ریمانمادران باید دختران نوجوان خویش را با داستان های کوتاه عبرت آموز آگاه نمایند ، پیش از آنکه دوستانشان با داستانهای شیرین دلبرانه آنها را به ناکجا آباد بکشانند . ارد بزرگاگر ایلخانان به تاریخ بها می دادند و از آن عبرت می گرفتند هیچگاه به ایران نمی آمدند و به این سرنوشت شوم گرفتار نمی شدند . خواجه نصرالدین توسیچون به کسی اجازه دادی که در حضورتو سخن بگوید بر او درشتی و تندی مکن و بمان تا سخنش را به پایان برد . حکیم بزرگمهرفداکاری زنان بسیار با ارزشتر از شجاعت در مردان است . حکیم ارد بزرگجهان هیولای انرژیست که آغاز و پایان ندارد وتنها خود را دگرگون می سازد . فردریش نیچهتنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگراهمیتی ندارد. گوتهکسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند . امام حسین علیه السلامآدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند. حکیم ارد بزرگمشغول نبودن با زنده نبودن یکی است. ولترکسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپیرغمگین نباشید چرا که خوشبختی شما می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما زاده شود . حکیم ارد بزرگهرکس نماز را سبک بشمارد ، بشفاعت ما دست نخواهد یافت . امام صادق علیه السلامدر طول زندگیم هیچگاه از کسانی که با نظر من موافق بودند چیزی نیاموختم. مالروعمل اندک و بادوام که بر پایه یقین باشد و در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است . امام صادق علیه السلاماز این نکته مشوق تر نمی توان که بشر دارای دارای قدرت انکار ناپذیری است که می تواند با یک مجاهدت آزادی زندگی خود را اعتلا دهد اگر کسی در جهت رویا و تخیل های خویش راه برود و کوشش کند و آن زندگانی ای را که در عالم خیال برای خود مجسم کرده است فراهم سازد با موفقیتی که در لحظه های عادی غیر منتظره است مواجه خواهد شد. هنری ترونشان منافق سه چیز است : 1 - سخن به دروغ بگوید . 2 - از وعده تخلف کند .3 - در امانت خیانت نماید . رسول خدا صلی الله علیه و آلهدرون ما میدان جنگ و ستیز نیست بجای آنکه خود را سرزنش کنیم خویشتن خویش را بستاییم . حکیم ارد بزرگشکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود. ویلیام شکسپیرآنان که گذشته را به خاطر نمی آورند مجبور به تکرار آن هستند. جرج سانتایانااندوه گذشته را نباید خورد ، که بیماری ساده را کشنده می کند . حکیم ارد بزرگروز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است . امام رضا علیه السلامتو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید. کارت بروکسهر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد، مصائب دنیا بر وی سبک آید، گر چه تکه تکه شود . امام هادی علیه السلامهمه می‌خواهند بشریت را عوض کنند، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند. لئو تولستویاز خودت خواسته زیادی نداشته باش که گام از گام نمی توانی برداری . حکیم ارد بزرگما از جنس رویاهایمان هستیم. ویلیام شکسپیردر بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند. رنه دکارتخداوند امتى را عذاب نخواهد کرد، مگر در وقتى که نسبت به حقوق برادران نیازمند خود سستى نمایند . امام صادق علیه السلامکسی که خود را بزهکار می شمارد ، به مرور زندانبان وجود خویش خواهد شد و در نهایت خود را نابود می کند . حکیم ارد بزرگاز حسـد ورزى به یکـدیگـر بپـرهیزیـد، زیـرا ریشه کفـر، حسـد است . امام صادق علیه السلاممانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش ، رمز زندگی همین است. مولیرهر وقت خواستی در کار کسی شیطنت کنی، اول خودت را به جای او بگذار! . ژول ورنهنگامی که شما بدانید چه توانایی هایی دارید ، برای معرفی و عمق بخشی به آنها تلاش می کنید . و از آن پس خود به خود ناامیدی ها کنار می رود و نور امید بار دیگر جلوه گر می شود . حکیم ارد بزرگاولین چیزی که از انسانها سؤال می شود، نمازهای پنج گانه است . رسول خدا صلی الله علیه و آلهپیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. مهاتما گاندینماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیطان نگاه می دارد . امام علی علیه السلاماگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی. لارنس استرنآینده از همین امروز می گذرد پس امروز را باید به درستی پیمود . حکیم ارد بزرگنقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است. نیلس بوراگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارتهمیشه در درون رویدادهای تلخ زندگی ، بدنبال بدترین نتیجه نباشید گذشت زمان نشان خواهد داد که آن رویداد (به جز پرواز ابدی نزدیکان) بهترین روزها را برایتان به ارمغان می آورد . حکیم ارد بزرگدانای روشندل کسی است که به فرمان دیو از راه یزدان پاک جهان آفرین برنگردد. حکیم بزرگمهرتمامیِ خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه که در دستان مردم جمع شده، است . امام سجاد علیه السلامدر زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :
1- رسیدن به آنچه که می خواهی
2- لذت بردن از آن
لوگان پیرسال اسمیتدیگران آن زمان به ما نیشتر می زنند که ما را ناتوان می بینند . حکیم ارد بزرگصرفه جویی بخودی خود هنر و منبع درآمد است. سه نه کدر طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد . رسول خدا صلی الله علیه و آلهدورترین مردم ار خداوند عزّو جل در روز قیامت سرکشانِ متکبّر هستند . امام محمد باقر علیه السلامدرباره آدمها از سوالاتی که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند. ولتربه جز پدر ، مادر و استاد که فریادشان نیز از سر دلسوزی و مهر است هیچ کسی حق ندارد شما را ناراحت کند . حکیم ارد بزرگبرای یک زندگی خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن. جرج آلنکسی به ولایت ما نمی رسد مگر با عمل شایسته و خودداری از گناه . امام محمد باقر علیه السلامقشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید. هلن کلرآدم افسرده و ناامید کسی است که ارزش های وجودی خویش را گم کرده است باید به او کمک کرد تا غرور و نیروی درونی اش را باز یابد .باید او را تشویق کرد و از توانایی های او سخن گفت ، پس باید از او نظر خواست و به او میدان داد . حکیم ارد بزرگبیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن. مارک توایندوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست . امام رضا علیه السلاماز دواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد. مارک توایننبوغ ، جوهر تفکر است . ژان پل ساتر

تعداد بازدید : 2522
اشتراک گذاری:
هنوز دیدگاهی ثبت نشده‌است.شما هم می‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید

یک نظر اضافه کنید

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.زمینه های مورد نیاز هستند علامت گذاری شده *

امتیاز شما