toluesoft

همه چیز در رابطه با مدیریت پروژه

مدیریت پروژه یک تلاش دقیق، برنامه ریزی شده و سازمان یافته برای به انجام رساندن یک پروژه موفق است. پروژه یک تلاش موقت است که یک نتیجه خاص را تولید می کند ، به عنوان مثال، یک ساختمان یا یک ابر کامپیوتر جدید. این در تقابل است با بر نامه ای که

 1) یک جریان در حال انجام، مانند یک برنامه کنترل کیفیت، و یا

 

 2) فعالیتی برای  مدیریت مجموعه ای از پروژه های متعدد به صورت همزمان با یکدیگر .

 

 در برخی از کشورها، اصطلاح "برنامه" به  ابزار و نرم افزار و اصطلاح "program me" که می تواند یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی باشد اشاره دارد

مدیریت پروژه شامل توسعه برنامه پروژه ای است  که شامل تعریف و تایید اهداف پروژه و مقاصد آن است، شناسایی وظایف و اینکه اهداف چگونه حاصل خواهد شد، تعیین کمیت منابع مورد نیاز، و تعیین بودجه و جدول زمانی برای تکمیل. مدیریت پروژه همچنین شامل مدیریت اجرای طرح پروژه، همراه با عامل 'کنترل' به طور منظم برای اطمینان از صحت و تطبیق داشتن اطلاعات موضوعی طرح  با 'عملکرد'  است ، و ایجاد  مکانیسم هایی برای پیاده سازی اقدامات بازیابی در صورت لزوم (هر جایی که لازم باشد).
پروژه ها معمولا پیروی می کنند از مراحل بزرگ و یا مراحلی (با عناوین مختلف)، از جمله امکان سنجی، تعریف، برنامه ریزی پروژه، اجرا، ارزیابی و پشتیبانی / نگهداری.


توجه : نرم افزارهای  بسیار زیادی وجود دارند که مدیریت پروژه را موثر تر و کارآمدتر  می گردانند .

 

تعداد بازدید : 7339
اشتراک گذاری: