toluesoft

سیستم های مدیریت کفیت – سری استاندارد های ISO/TS 29001

سیستم های مدیریت کفیت – سری استاندارد های ISO/TS 29001.هدف از تدوین این سری استاندارد، تکمیل کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000برای طراحی، توسعه،  تولید، نصب و ارائه خدمات در زمینه صنایع نفت،‌ گاز و پتروشیمی می باشد که توسط کمیته فنی ISO/TC 67 سازمان ایزو ،‌ تدوین و تصویب شده است.
مزایای بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت – سری استاندارد ISO/TS 29001علاوه بر فواید ذکر شده در سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000  موارد زیر باعث شده است که پژوهشگاه صنعت نفت در تحقق اهداف و برنامه ریزی های سیستم مدیریت کیفیت از الزامات استاندارد ISO/ TS 29001استفاده نماید.
- بالا بودن میزان سرمایه گذاری در صنایع نفت،‌گاز و پتروشیمی
- افزایش تعداد پروژه هی عظیم در صنایع فوق
- رشد روزافزون و علاقه مندی به استقرار سیستم های مدیریتی در صنایع فوق
- ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت در صنایع فوق 

تعداد بازدید : 4714
اشتراک گذاری: