toluesoft

چرا سازمان ها و شرکتها توجه زیادی به پیاده سازی CRM دارند؟

 چرا سازمان ها و شرکتها توجه زیادی به پیاده سازی CRM دارند؟

شاید سه دلیل اصلی زیر برای فعال سازی CRM در شرکتها  و سازمان های امروزی  قابل بررسی باشد:

  1. رقابت شدید در بازار بر سر جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان سودآور قدیمی
  2. تغییرات بوجود آمده در دنیای تجارت با ورود ابزارهای تجارت الکترونیک
  3. افزایش درآمد و سود آوری بیشتر کسب  و کار

 

امروزه رقابت در تمامی کسب و کارها در بازار به شدت خود را نشان می دهد.این که یک سازمان و یا شرکت چگونه مشتریان جدید بیشتری را جذب نماید و از طرفی مشتریان سود ده قبلی را حفظ کند ، تنها در گرو استفاده از ابزارهای سیستمی چون نرم افزار crm است.

با هر مشتری بر اساس سود آوری و بر اساس رتبه ای که سیستم به آن میدهد می توان تعامل داشت.

معمولا 20 درصد مشتریان ، 80 درصد سود آوری را تامین می کنند . این نشان می دهدکه باید با فرآیند سیستمی مناسب این دسته از مشتریان را حفظ نمود.

تحقیقات نشان داده 5 درصد افزایش در حفظ مشتریان موجود بیش از 25 درصد موجب افزایش سودآوری می شود.

در گذشته دیدگاه اصلی در جذب مشتریان جدید استفاده از تبلیغات رسانه ای و پستی بود. این دیدگاه نوعی تبلیغات بی هدف بود که پاسخ دهی آن پایین بود . امروزه تبلیغات های هدفمند بر اساس ویژگی های هر مشتری به شدت مورد توجه قرار گرفته است که تنها روش پیاده سازی آن استفاده از نرم افزار crm است.

 

از طرفی پاسخ دهی به مشتریان آنلاین که انتظار دارند از ابزارهای به روز و در محیط های فناوری اطلاعات خرید نمایند ، لزوم به کار گیری ابزارهای یکپارچه بازاریابی و فروش را در سازمان ها یادآوری می کنند. در این صورت شرکت و یا سازمان نیازمند ابزارهای یکپارچه ای نظیر نرم افزار crm ، باشگاه مشتریان ، فروشگاه اینترنتی ، حسابداری ، انبارداری و اتوماسیون اداری و ... خواهد بود.

 

افزایش سودآوری از جهتی با فروش بیشتر خود را نشان می دهد و از جهتی با کاهش هزینه ها. این بخصوص در بحث کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات با هدف گذاری صحیح مشتریان بالقوه از طرفی و از طرف دیگر به کارگیری ابزارهای وب برای فروش محقق می شود.

و در نهایت با تمرکز بر مدیریت روابط با مشتریان به جای مدیریت محصول ، می توان بر تداوم فروش مناسب به مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی و سودآور رسید و این محقق نمی شود مگر با استفاده حداکثری از نرم افزار crm.

 

با ما همراه باشید

02177613815

 

تعداد بازدید : 1427
اشتراک گذاری: