toluesoft

زیر سیستم آلارم دهی در نرم افزار CRM

زیر سیستم آلارم دهی در نرم افزار CRM

یکی از مهم ترین وظایف نرم افزار crm مدیریت اتفاقات موثر به رضایت مشتری در زمان مناسب می باشد .

زیر سیستم آلارم دهی در نرم افزار crm در کلیه فرآیند های بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش روی ایجاد آلارم برای دادن پیام و هشدار به مشتریان یا کارکنانی که می بایست یک کار خالص را در خصوص یک مشتری پیگیری نمایند می تواند مورد استفاده واقع شود .

نرم افزار crm در تمامی مراحل ارتباط با مشتری از زمانی که مشتری اولین ارتباط را با ما برقرار می کند مراقبت های لازم در زمان مناسب برای راضی نگه داشتن مشتری ایجاد خواهد کرد. آلارم برای تماس مجدد با مشتری با توجه به برنامه زمانی پیگیری هر مشتری در نرم افزار crm

* آلارم پیگیری برای پیش فاکتور ارسال شده برای مشتری در نرم افزار crm

* آلارم پیگیری برای دریافت مبلغ فاکتور با توجه به توافقات مشتری

* آلارم پیگیری برای ارائه خدمات یا نصب دستگاه برای مشتری در نرم افزار crm

* آلارم ارائه خدمات پشتیبانی به مشتری با توجه به نوع سرویس درخواستی از مشتری

* آلارم ارائه سرویس های دوره گارانتی و دوره های بعد از گارانتی

تعداد بازدید : 2213
اشتراک گذاری: