امکانات نرم افزار crm ویژه سالن های زیبایی:

 

 

۱. امکان ثبت اطلاعات مشتریان
۲. امکان تعریف کلیه خدمات آرایشگری
۳. امکان پذیرش مشتریان توسط اپراتور و صدور فاکتور
۴. امکان چاپ فیش های خدمات (برای هر خدمت یک فیش جداگانه)
۵. امکان گرفتن خروجی اکسل
۶. امکان ثبت اطلاعات آرایشگران
۷. امکان دریافت گزارش عملکرد هر آرایشگر بر اساس درصد تعیین شده
۸. امکان تعریف میزهای آرایش
۹. امکان دریافت گزارش عملکرد هر میز آرایش به صورت جداگانه
۱۰.امکان ضمیمه کردن عکس مشتریان قبل و بعد از گرفتن خدمات
۱۱.گزارش بر اساس فاکتورها
۱۲.گزارش بر مبنای آرایشگر
۱۳.گزارش بر مبنای خدمات
۱۴. امکان استفاده ۸ کاربر همزمان
۱۵. صندوق فروش جهت ثبت فاکتور مشتری
۱۶. سیستم نوبت دهی
۱۷. بن کارت جهت کارت هدیه دریافت خدمات