معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: 3 شرکت برای اپراتوری پست الکترونیک انتخاب شده‌اند که پس از اخذ مجوز، سایر پست‌های الکترونیک برای تایید، باید از سازمان مجوز بگیرند و در غیر این صورت غیر مجاز خواهند بود.
علی‌اصغر انصاری در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: با فراخوان شناسایی ارائه‌دهندگان خدمات پست الکترونیک، تعدادی شرکت در فراخوان شرکت کردند که پس از ارزیابی 3 شرکت انتخاب شده‌اند.
معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حال انجام کارهای مقدماتی محصولی که این شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند و مدل کسب و کارشان هستیم که پس از پایان این اقدام، این 3 اپراتور نیز به اپراتورهای فعلی پست الکترونیک کشور اضافه خواهند شد.
وی تصریح کرد: این 3 شرکت برای ورود نهایی به جمع ارائه دهندگان پست الکترونیک، باید خواسته‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران را محقق کنند، از جمله این کارها، انجام اقدامات زیربنایی و بردن محصولات‌شان به آزمایشگاه‌ها است.
انصاری گفت: برای ارائه‌دهندگان این سرویس، نام «اپراتورهای فخر» (ارائه‌دهندگان خدمات رایانامه) انتخاب شده است.
معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران تأکید کرد: معتقدیم که این اپراتورها باید با مدل کسب و کار وارد شوند.
وی گفت: این 3 شرکت از شرکت‌های وارد در این کار بوده‌اند و مدل کسب و کار هم دارند که امیدواریم موفق باشند و زمینه برای توسعه بازار، با محصولات بومی و خدمات داخلی فراهم شود.

*ارائه‌دهنده پست الکترونیک، بدون پروانه غیرمجازند
وی در پاسخ به این سؤال که "ادامه فعالیت سرویس‌دهندگان فعلی پست الکترونیک چگونه خواهد بود"، گفت: از نظر ما با وارد شدن اپراتورهای فخر، سایر شرکت‌های فعلی ارائه‌دهنده پست الکترونیک، مادامی که از ما پروانه نگیرند، غیرمجاز شناخته می‌شوند.
وی تصریح کرد: پس از معرفی اپراتورها فخر، شرکت‌های فعلی یا باید از سازمان فناوری اطلاعات مجوز لازم را اخذ کنند یا سازمان آنها را تأیید نخواهد کرد.
معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: بنابراین شرکتی که از سازمان فناوری اطلاعات مجوز نگرفته باشد، ممکن است فعالیت کند، اما فعالیت آن از نظر سازمان تأیید نخواهد شد.
وی افزود: شرکتی که مورد تأیید سازمان فناوری اطلاعات باشد، حداقل تأیید صلاحیت شده و نرم‌افزارش نیز در آزمایشگاه بررسی شده است.