محمد خجسته‌نیا اظهار کرد: برنامه توسعه‌ای از اواخر سال گذشته در این زمینه آغاز شده و امیدواریم در خردادماه سال جاری بتوانیم برنامه توسعه جدید را عملیاتی کرده و واگذاری‌های جدید را انجام دهیم.

او افزود: تجهیزات مربوطه در این راستا در سال گذشته نصب و راه‌اندازی شد، بعضی از مناطق تهران نیز زیر بار رفت و باید آزمایش خود را پس بدهد و از خردادماه عملیاتی خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران درباره بیش‌ترین میزان تقاضا برای دریافت اینترنت پرسرعت گفت: بیش‌ترین میزان تقاضا برای دریافت اینترنت پرسرعت در استان تهران مربوط به مناطق ۲، ۸، ۴، ۶ است و این توسعه یک نیاز و ضرورت محسوب می‌شد که این کار نیز صورت گرفت.

خجسته‌نیا ادامه داد: براساس آخرین آمار تا پایان سال گذشته حدود ۸۵ هزار پورت پرسرعت اینترنت به متقاضیان استان تهران و توسط شرکت مخابرات استان واگذار شد.