بدافزار خطرناک و جدیدی از خانواده فلیم، بانک های خاورمیانه را مورد حمله قرار داده است.

شرکت امنیتی روسی کاسپراسکای می گوید این بدافزار که شباهت هایی به استاکس نت هم دارد اطلاعات کاربران خدمات آنلاین بانکداری و همین طور استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی را به سرقت می برد.

این بدافزار پیچیده که Gauss نام گرفته از نظر کدنویسی و طراحی اشتراکاتی با فلیم دارد و در واقع یک تولکیت خرابکار سایبری پیچیده است که در طراحی آن بر مخفی کاری و رازداری و عدم امکان شناسایی تاکید شده است. البته هدف از طراحی Gauss متفاوت از اهداف طراحی فلیم و دوکو می باشد.

Gauss مانند فلیم احتملا توسط یکی از دولت های حامی خرابکاری های سایبری در جهان طراحی شده و اطلاعات حساسی را از کاربرانش سرقت می کند. Gauss در کنار اطلاعات بانکی می تواند کلمات عبور را هم بدزدد، کنترل یو اس بی رایانه را هم به دست بگیرد و محتوای پوشه ها و درایوها را جستجو کند.

کاسپراسکای تاکنون 2500 رایانه که آلوده به Gauss شده اند را شناسایی کرده و احتمال می دهد هزاران رایانه دیگر هم آلوده به آن باشند.