ارسال تبلیغات وایبری (viber) از طریق نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از از نرم افزار Viber در میان قشرهای مختلف مردمی، تبلیغات از طریق این نرم افزار به یکی از بهترین راههای ارتباطی تبدیل شده است .

بدلیل اهمیت استفاده از همه ی پتانسیل تبلیغاتی موجود در نرم افزار CRM، متخصصان شرکت نرم افزای ایده پرداز طلوع بر آن شدند که امکان ارسال پیام گروهی به نرم افزار viber را از طریق نرم افزار CRM  برای کاربران ممکن سازند.

بدین ترتیب از این پس کاربران می توانند با فعال سازی این ماژول، از امکانات زیر بهره مند گردند :

  1. ارسال گروه و انبوه از طریق viber
  2. امکان درج نام مخاطبان در ارسال ها
  3. امکان ارسال های هوشمند وایبری از طریق CRM
  4. امکان درج گزارشی از پرونده هر مخاطب در ارسال ها
  5. .....