جدول یکپارچه سازی کدهای HIS منتشر شد

کدگذاری جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای یکپارچه سازی کدهای " بخش های بیمارستانی و سازمان های ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، به اطلاع شرکت های فعال در حوزه HIS میرساند، کدگذاری جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای یکپارچه سازی کدهای " بخش های بیمارستانی و سازمان های ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است. 
 
منبع :http://www.irannsr.org