نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان آموزشی

 

معرفی نرم افزار CRM مدیریت آموزشگاه:

نرم افزار مدیریت آموزشگاه سیستمی جامع و حرفه ای است که همه نیازهای آموزشگاه های علمی، فنی حرفه ای، زبان، موسیقی، آزاد و...  تامین می کند. نرم افزار آموزشگاه برای استفاده پرسنل و مدیریت موسسات آموزشی طراحی شده است و جهت ساده سازی تمامی فرآیندهای آموزشگاه از قبیل ثبتنام دانشجو، تعریف دوره های آموزشی، شهریه، مشاهده و چاپ کارنامه و... بکار می رود.

همچنین یکپارچگی سیستم با سامانه پیامکی کلیه امور اطلاع رسانی از جمله اعلام لغو کلاس، اعلام سررسید چک و قسط، اعلام کلاس فوقالعاده و... را میسر کرده است.

 

امکانات نرم افزار CRM مدیریت آموزشگاه:

1.    تعریف دانشجویان
2.    تعریف اساتید
3.    تعریف دوره های آمورشی
4.    تعریف گروه  و زیرگروه برای دوره ها
5.    تعریف دوره های آموزشی قابل تدریس توسط یک استاد و هزینه پیشنهادی استاد
6.    ثبت نام اولیه  دانشجویان
7.    تعریف دوره های تقویمی
8.    تخصیص استاد به دوره های تقویمی
9.    ثبت دانشجویان یک دوره تقویمی
10.    ثبت محل برگزاری دوره
11.    ثبت هزینه های یک دوره
12.    ثبت نمره هر دوره
13.    ثبت و چاپ گواهینامه برای دانشجویان هر دوره
14.    ثبت نحوه ی پرداخت توسط دانشجویان و نمایش مانده حساب هر دانشجو
15.    نمایش مانده حساب هر استاد در هر دوره
16.    ثبت اطلاعات مشتری حقوقی  و یا حقیقی
17.    ثبت نمایندگی ها و ثبت ارتباطات مربوطه
18.    ثبت بازاریابان و ثبت ارتباطات مربوطه
19.    ثبت تامین کنندگان و ثبت ارتباطات مربوطه
20.    ارسال اس ام اس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان از طریق نرم افزار crm
21.    ارسال ایمیل به یک مشتری یا گروهی از مشتریان از طریق نرم افزار crm
22.    ارسال فکس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان از طریق نرم افزار crm
23.    ارسال نامه به یک مشتری یا گروهی از مشتریان و چاپ لیبل های پستی
24.    دریافت اس ام اس و ایمیل