برقراری ارتباط تلفنی از طریق نرم افزار ( Calling )

 

1. کلیک بر روی شماره تلفن و یا موبایل مشتری و شماره گیری سیستم

2.calling  از طریق VoIP

3. calling از طریق مودم موجود بر روی کامپیوتر کاربر