toluesoft

اشخاص و شرکت ها - ثبت پرسنل

بعد از ثبت شرکت جدید می­توانید برای این شرکت، پرسنل نیز ثبت نمایید. برای ثبت پرسنل این شرکت، از بین لینک ­هایی که بعد از ثبت شرکت نمایش داده می­شود، گزینه ثبت پرسنل جدید برای این شرکت را انتخاب کنید.

روش دیگر این است که در منوی اشخاص، بر روی پرسنل کلیک می­گردد. و سپس در صفحه ­ی نمایش لیست پرسنل، بر روی آیکون جدید کلیک می­گردد.

روش سوم برای ثبت پرسنل این است که در صفحه­ ی نمایش لیست شرکت­ها بر روی شرکت مورد نظر کلیک راست می­شود و لینک پرسنل جدید، انتخاب می­گردد. در هر کدام از روش­ها، فرم ثبت مشخصات پرسنل جدید نمایش داده می­شود.

با انتخاب هر کدام از روش ­ها، فرم زیر شامل شش تب برای شما نمایش داده می­شود که اطلاعات پرسنل مورد نظر را می­توانید وارد نمایید.