toluesoft

حسابداری،‌انبار و خزانه داری (ACC)

زیر گروه حسابداری


نرم افزار حسابداری بهترین نرم افزار مدیریتی و مالی برای هر کسب و کاری لازم و ضروری میباشد.

با داشتن یک نرم افزار حسابداری مطمئن و ساده با امکانات مناسب کنترل و مدیریت مسائل مالی هر شرکت و یا سازمان به درستی و راحتی انجام خواهد شد. دریافت گزارشهای مالی از تراز مالی شرکت و جریان وجوه نقد و بانک و کنترل هزینهها با رعایت اصول حسابداری از حداقلهای انتظار از یک نرم افزار حسابداری میباشد.

نرم افزار حسابداری در شرکت های بازرگانی خاص خود میباشد. در فرایند تولید در شرکتهای تولید کننده کالا با مبحث Bom نیز همراه میباشد.

مدیریت خزانه داری برای انجام امور چک و رسیدهای دریافت و پرداخت نیز از موارد مهم یک نرمافزار حسابداری میباشد. نرم افزار حسابداری طلوع میتواند به صورت یکپارچه با نرم افزار انبار تحت وب نیز ارتباط برقرار نماید.

در مدیریت انبار که به عنوان یک ماژول اصلی قابلیت خرید به صورت آنلاین را دارد، مباحث تعدد انبار، کاردکس انبار، سند ورود به انبار، سند خروج از انبار و انبارگردانی به طور کامل دیده است.

نرم افزار حسابداری طلوع همچنین میتواند به نرم افزارهای CRM,club,shop طلوع به طور یکپارچه متصل گردد.