toluesoft

ارزش ها

ارزش هاتولید خلاقانه با محوریت نیاز بازار حرکت هوشمندانه ای است که اگر با حفظ منافع متقابل دیگران در هم آمیخته شود تبدیل به آمیزه ای می شود که سالهای سال می توان آن را به عنوان الگو و خط مشی تعالی یک سازمان قرار داد.

شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع سازمانی است که خود را در مسیر تعالی می داند و سعی در دستیابی به شاخص های یک شرکت رهسپار تعالی را دارد. کلیه همکارانی که در مجموعه ای ایده پرداز طلوع مشغول به کار می باشند اعضای یک تیم هماهنگ و همسو، برای رسیدن به اهداف اصلی که همان ارائه خدمات و محصولات در راستای کمک به کشور و هم نوعان خود می باشد، تلاش می کنند.

بدون شک دستیابی به جایگاه بین المللی در حوزه فن آوری اطلاعات می تواند پاسخ مناسبی به فعالیت های صادقانه و بی شائبه این تیم پر تلاش باشد. ارزش آفرینی و تاکید بر اصول اخلاقی و علمی از رئوس و مبانی تعیین کننده استراتژی این مجموعه می باشد.

"سرمایه اصلی ما مشتریان ما هستند و تلاش ما در کسب رضایت بیشتر مشتریان می باشد."

فرآیندهای درون سازمانی به سمتی هدایت می شوند تا ما در کمترین بازه زمانی به بهترین مسیر رشد در کیفیت خدمات دست یابیم. آنچه که حائز اهمیت است این است که همواره جهت و سمت و سوی رهبری در سازمان را، با قطب نمای رضایت مشتریان هدایت کنیم و این حاصل نمی شود مگر باهمت تک تک افرادی که در این سازمان با هم همکاری دارند.

"به امید دستیابی به قلل رفیع سربلندی و افتخار"

.