toluesoft

نرم افزار

نرم افزارهای شرکت ایده پرداز طلوع، ابزارهای مناسبی برای مدیریت و فرآیندهای درون سازمانی و برون سازمانی می باشند.نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)نرم افزار باشگاه مشتریان (Club)نرم افزار فروشگاه اینترنتی (Eshop)نرم افزار حسابداری و انبار (Accounting)نرم افزار مدیریت محتوی (CMS)این نرم افزار ها به صورت یکپارچه بوده و با ایجاد ساختار واحد، زیرساختی کاملا هوشمندانه در مدیریت سازمان در اختیار مدیران و کارکنان قرار میدهد.