toluesoft

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 5

نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست . حکیم ارد بزرگآن کس که ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند. مترلینگعلم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود . امام علی علیه السلامبهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست. روسوکارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند. حکیم ارد بزرگآن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است . امام رضا علیه السلامکمال هنر در نهان داشتن هنر است . کینتلینصبر کنید برگزاردن احکام شرع و شکیبایی ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر یراق باشید برای امامتان که در انتظار او هستید . امام باقر علیه السلامرمز موفقیت در ثبات قدم نهفته است . بنجامینارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است . حکیم ارد بزرگاحمق هیچوقت سعادتمند نمی شود. سیسرونزبان، حیوان درنده است، اگر رها شود می گزد . امام علی علیه السلاماز اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر . بزرگمهر حکیمآنانیکه همیشه در آرامش هستند لاابالی ترین آدمهایند . حکیم ارد بزرگموفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن . توماس ادیسوندر مقام ادب همین بس که آنچه برای دیگران نمی پسندی، خود از آن دوری کنی . امام حسن عسکری علیه السلاممهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم . هولمزبرای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو . حکیم ارد بزرگسعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم . مارکوس گداویروصول به خداوند عزوجل سفری است که جز با عبادت در شب حاصل نگردد . امام حسن عسکری علیه السلاممغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم . ویلیام جیمزرَد راستی ، رَد خویشتن است . حکیم ارد بزرگآن گاه خواهید دید که زندگی با لطف و محبت ، زیبایی ، رحمت ، شادی ، نشاط و شور و سرزندگی به شما پاسخ خواهد داد . باربارا دی آنجلیسآن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در مقابل کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست مسوول خواهیم شد و او از ما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟ . موریس مترلینگنگاره های ما آنگاه جان می گیرد که در پی هدفی راستین رهسپار باشد ... آنگاه که نوشته هایتان پرنیانی سرشار از مهر و دوستی و آزادگی را می نمایاند ، دلبر همه دل های لبریز از راستی می گردد . حکیم ارد بزرگاظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است . امام حسن عسکری علیه السلامهر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند . باربارا دی آنجلیس

 

تمام پلیدیها در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است. امام حسن عسکری علیه السلاماز کدامین ستاره بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را ملاقات کنیم.؟ . فریدریش نیچههیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد . حکیم ارد بزرگگرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی کند. مثل چینیمومن برای مومن برکت و برای کافر، اتمام حجت است . امام حسن عسکری علیه السلامکسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند. مثل آرژانتینینو آوری نتیجه خواست و تلاش ماست نه رخدادهای ناگهانی . حکیم ارد بزرگخطاهای دیگران را، چون خطای خویش ، تحمل کن. فنلنبهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است . امام موسی کاظم علیه السلامتنها سکوت است که می تواند ما را به معرفت برساند. رادها کریشناناهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند . حکیم ارد بزرگبه خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست . امام علی علیه السلامبزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم . کارلایلمن بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست ، بلکه تصمیمهای ماست. آنتونی رابینزاندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد . حکیم ارد بزرگهر شروع دوباره ، هر رشد و تحول درونی و هر تغییر مسیری که همواره از عشق و نیاز و گرایش درونی آغاز شده باشد به سمت حقیقت ، خوشحالی ، خوشبختی و آزادی بیشتر است . باربارا دی آنجلیسسخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نکند . امام محمدباقر علیه السلامنزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوهاست. سقراطآنکه شکست را پایان می پندارد آغاز را فراموش ساخته است ، ما می توانیم همیشه در آغاز باشیم آغازی نو برای هدفی بزرگتر . حکیم ارد بزرگعلم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می شوند. آناتول فرانسکثرت سکوت موجب ابهت و بزرگی است و انصاف مایه فزونی دوستان است . امام علی علیه السلامبرای اینکه دانش ملکه شود، تعلیم کافی نیست ، عمل لازم است. برنادشاوبا رفتگان به جهان دیگر  نتوان همراه شد  که این کوشش زندگی را بر باد می دهد . حکیم ارد بزرگ
 


استراحت خوب ، بهتر از غذای خوب است . ویکتور پوشههمیشه جاهل: یا افراط گر و تجاوزکار و یا کندرو و تفریط کننده است . امام علی علیه السلامدنیا سراسر زیبائی وجمال است و ما کمتر متوجه آن هستیم. پاسکالبهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست . حکیم ارد بزرگهرکس تاریخ بداند ، هم در گذشته زندگی می کند و هم در حال . آلفرد روزنبرگبه مردم بگویید بهتر از آن چیزی که می خواهید به شما بگویند . امام محمد باقر علیه السلامراز سعادت در این است که کاری که به تو واگذارشده دوست بداری. هاکسلیآهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است . حکیم ارد بزرگسند پاره میشود، قول پاره نمیشود. مثل آلمانیبالاترین عبادت، عفت شکم و شهوت است . امام محمد باقر علیه السلامطبیعت درمقابل عهد وپیمان بشری بی اعتناست. جورج نیکولابدن ایستگاه روان نیست. بدن هدیه و ابزار روان است . حکیم ارد بزرگدرمیان ملکات ذهنی حافظه بیش ازهمه می شکفد و پیش ا زهمه می میرد. کولتونسخت ترین گناهان آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد . امام علی علیه السلامآنکه بیش ا ز اندازه محتاط است بسیار کم کار انجام میدهد. شیللرمرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد . حکیم ارد بزرگاگربه خاموش کردن آتش میروی، لباس علفی برتن مکن . مثل چینیبدتر از برترهم وجود دارد و آن انتظار بدتراست. ژیلبربرونآزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست. حکیم ارد بزرگثروت دانا ، همان علم و دانش اوست. پاسکال

تعداد بازدید : 4039
اشتراک گذاری:
هنوز دیدگاهی ثبت نشده‌است.شما هم می‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید

یک نظر اضافه کنید

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد.زمینه های مورد نیاز هستند علامت گذاری شده *

امتیاز شما