toluesoft

تاریخ های مهم در خدمات پس از فروش در نرم افزار CRM

تاریخ های مهم در خدمات پس از فروش در نرم افزار CRM

یکی از زیر سیستم های مهم در نرم افزار CRM ماژول خدمات پس از فروش می باشد .

خدمات پس  ازفروش یکی از مهم تری فرآیند های پس از فروش می باشد که نقش مهمی در کسب رضایت مشتریان دارد.

نرم افزار CRM با استفاده از تاریخ های مهم که در زمان خرید هر محصول می تواند مشخص شود در زمان های مناسب پیام های سیستمی مناسبی را برای مشتری ارسال نماید.

برای مثال تاریخ خرید و تاریخ اتمام دوره گارانتی می تواند برای هر محصول در سیستم مشخص و پیام های متناسب با این تاریخ ها به مشتری داده شود .

بعضی از محصولات دارای قطعات قابل تعویض می باشند و این قطعات نیاز به یادآوری جهت تعویض دارند. برای مثال در دستگاه تصفیه آب دارای چندین فیلر می باشد که بعضی از آنها شش ماه پس از راه اندازی و بعضی دیگر یک سال بعد از راه اندازی می بایست تعویض گردند .

در این شرایط نرم افزار CRM با مدیریت صحیح همه تاریخ های موثر در خدمات پیس از فروش می تواند تداعی کننده مجموعه ای منظم که امور مشتریان را بدرستی پیگیری می نمایند باشد.

نرم افزار CRM با ایجاد ساختار یکپارچه بین بخش های بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش این امکان را به مدیران می دهد که کلیه بخش های مهم سازمان را تحت کنترل و نظارت خود بگیرند و با استفاده از آلارم های سیستمی و دسترسی های داشبورد مدیریت به راحتی مدیران را در جریان آمار مهم و اتفاقات با اهمیت قرار دهد.

تعداد بازدید : 1793
اشتراک گذاری: