toluesoft

چگونه رابطه خوب با تیم ایجاد کنیم

چگونه رابطه خوب با تیم ایجاد کنیم
 

  • اگر در پروژه‌ای با منابع اختصاصی یا به عبارتی در شازمانی با ساختار پروژه‌ای کار می‌کنید، بهتر است زمینه‌ای را فراهم کنید تا با تیم پروژه جلسات دوستانه داشته باشید. بسته به ابعاد پروژه می‌تواند این جلسات هفته‌ای تا ماهی یکبار باشد. با تاکید بر جلسه‌ای حضوری در صورت گستردگی جغرافیایی پروژه از امکانات ویدو کنفرانیش استفاده نمایید. خلاصه هر کاری می‌کنید بکنید این جلسه را برگزار کنید.
  • اگر در سازمان ماتریسی کار می‌کنید و امکان جمع کردن تیم برای برگزاری جلسه را ندارید، حتما با افراد درگیر در پروژه‌های خود، حتی به صورت انفرادی، جلسات کوتاه دوستانه هفتگی برگزار کنید. این کار را انجام دهید و به دلیل تعدد افراد و پروژه‌ها از آن قافل نشوید.
  • اجازه بدهید تیم پروژه به شما اعتماد کند. برای اینکار، تصمیمات اشتباه نگیرید، زود عصبانی نشوید، خودتون را برای آنها نگیرید، در تعامل با ایشان کم کاری نکنید، نقش مربی را برای تیم خود بازی کنید، همیشه در دسترشان باشید، به تیم پروژه اعتماد کرده و در عین حال پیگیر پروژه باشید. از راحتی و احساس آرامش تیم در انجام پروژه مطمئن باشید و برای ایجاد این احساس آرامش تلاش کنید و ….
  • اجازه بدهید تیم حرف بزند. مدیری که این امکان را چه از نظر ابزاری و زمانی و چه از نظر روانی و اعتمادی بوجود نیاورید، فارغ از ده‌ها مشکلی که در پروژه از نظر مدیریتی خواهید داشت، احترام خود را نیز از دست خواهید داد.
  • از عذر خواهی نترسید. اگر اشتباه می‌کنید حتما از تیم خود عذر خواهی کنید. این باعث می‌شود شما در نزد تیم بزرگ شوید.
  • همیشه از تیم خود به دلیل تلاش برای انجام بهترین نوع کار تشکر کنید. این کار باعث ایجاد اعتماد می‌شود.
  • در زمان برنامه‌ریزی پروژه از تیم پروژه استفاده نمایید. این کار دست کم ۲ فایده دارد. ابتدا اینکه چون این تخمین‌ها توسط تیم زده شده است برای ایشان تعهد بیشتری خواهد داشت. دوم اینکه چون این اعتماد را به ایشان داشتید،‌اعتماد به نفس ایشان را بالا بردید و برای ایشان احترام بوجود آوردید. ایشان می‌دانند این حس خوب را شما به ایشان هدیه داده‌اید.
مهدی عرب عامریhttp://thecoach.ir

 

تعداد بازدید : 2870
اشتراک گذاری: