toluesoft

دو دیدگاه و دو نتیجه

دو دیدگاه و دو نتیجه
 
هر دهه در آمریکا کتابی بنام ( اشتباهات بزرگ ) چاپ میشود . از خاطرات رئیس سازمان ناسا ی آمریکا که در این کتاب ثبت شده  این  است که وقتی فضانوردان از جو زمین خارج میشدند، به علت عدم وجود جاذبه قادر به نوشتن گزارش نبودند.  زیرا جوهر خودکار یا خودنویس بر روی کاغذ اثری نمی گذاشت . در سال 1968 رئیس سازمان ناسا تصمیم گرفت این مشکل را حل کند و از تمام شرکتهای تجاری و پژوهشی دعوت به همکاری کرد . سرانجام پس از 5/8 ماه زمان و حدود 11 میلیون دلار سرمایه گذاری یک شرکت پژوهشی موفق شد قلمی را بسازد که در تمامی شرایط جوی از قبیل زیرآب ، در فضا ، در سرمای شدید ،گرمای شدید و خلاصه در تمامی شرایط قابل استفاده باشد . زمانی که این محصول رونمایی شد وجشنی در این خصوص گرفته شد، تلگرافی از طرف سازمان فضایی روسیه به دستشان رسید با این متن : کار بسیار خنده داری انجام داده اید. ما چندین سال است برای ثبت اطلاعات در فضا از مداد استفاده میکنیم .تمامبه گفته رئیس وقت ناسا بعداز رسیدن این تلگراف 4 ماه دفتر پژوهشی سازمان تعطیل شد . او علت شکست و اشتباه در این مورد را تمرکز بر روی مشکل معرفی کرده است.   روس ها بر روی راه حل تمرکز کرده بودند

تعداد بازدید : 4725
اشتراک گذاری: