استفاده از داستان در انتقال مفاهیم روش ساده و هوشمندانه ایی است که می تواند نکات زیادی را در بیان ساده به مخاطب منتقل نماید

داستان کسب و کار در هر نوع کسب و کاری برای صاحبان کسب و کار جذاب و قابل تامل می باشد.

در این قسمت سعی داریم تا مسائلی را که مشتریان با آن روبرو بودند و برای رفع آنها از CRM استفاده کردند را شرح بدیم.
البته این نکته را یادآور شویم که بسیاری از کاربردهای CRM ، به عنوان مثال پیگیری کارهای مشتریان، چک کردن وظایف پرسنل توسط مدیران، گزارشات فروش و .... برای همه شرکتها کاربردی و مهم است. اما از آنجایی که خوانندگان از خواندن مطالب خسته نشوند تنها مشکلات خاصشان را ذکر می کنیم.

این داستانها واقعی هستند.