چند وقت پیش یک مشتری با زمینه فعالیت تبلیغات به ما مراجعه کرد. بعد از چند تماس تلفنی متوجه مشکل این شرکت شدم این شرکت دارای چندین بازاریاب بود، هر بازاریاب مشتری خود را به صورت دستی در دفتر پر خود وارد می کرد و سپس پیگیری می نمود. در اینجا دو مشکل عمده وجود داشت اول اینکه هر کس مشتری خود را به صورت پراکنده و دستی ذخیره می کرد و در این صورت یک بانک جامع از همه مشتریان موجود نبود.
مشکل دوم این بود که چند بازاریاب به طور همزمان یک مشتری را پیگیری می کردند بدین صورت یک آشفتگی عظیم در مجموعه موج می زد. بوسیله CRMتوانستند همه مشتریان که به صورت پراکنده ثبت شده بودند جمع آوری کنند و بدین صورت یک بانک جامع از همه مشتریان جمع آوری شد. دومین کاری که CRMانجام داد این بود که بوسیله سطح دسترسی توانستند مدیریت بازاریاب ها را کنترل کند و هر روز کلیه پیگیری ها را مورد بررسی قرار می گرفت و هر بازاریاب مشتری خودش را پیگیری می کرد ودیگه چند بازاریاب یک مشتری را پیگیری نمی کردند. کارتابل و تعریف وظیفه نیز از کمک های شایانی بود که باعث شد هر کاربر (بازاریاب) برای پیگیری بعدی مشتری یک وظیفه تعریف کرده و بدین ترتیب هیچ مشتری بدون پیگیری نمی شدند و کلیه مشتریان به صورت منظم پیگیری می شدند. همچنین با زدن فاکتور و پیش فاکتور، حجم خرید هر مشتری ثبت می شود و بازاریاب می تواند چک کند هر مشتری تا به حال چقدر به کارپردازشان آگهی سفارش داده است.

گزارش گیری ها نیز ابزار مناسبی برای مدیر و مدیر فروش محسوب می شد، با استفاده از گزارش گیری هر ماه حجم فروش هر بازاریاب مشخص می شود و همچنین پورسانت هر بازاریاب مشخص می شود و همچنین پورسانت هر بازاریاب به طور منظم با توجه به حجم فروش محاسبه می گردد.
همچنین طرح گرافیکی هر آگهی نیز در پرونده هر مشتری ثبت شده و همه اطلاعات مشتری به صورت جامع و یکجا در یک بانک جامع ذخیره شد.2