شرکت تراشه هوشمند نوین در حوزه اتوماسیون مراکز درمانی از سال 1379 در ایران فعال است. زمینه اصلی فعالیت این مجموعه «HIS» یا همان «hospital information system» است. سیستم های اطلاعات مدیریت پزشکی مجموعه‌ای از برنامه های تحت ویندوز، تحت وب و اپلیکیشن های مختلف موبایل در یک بیمارستان است که تمام فعالیت‌های بالینی بیمار با بیمارستان را مدیریت می‌کند. از محصولات نرم افزاری تراشه هوشمند نوین با نام طب سافت در مراکز دولتی و خصوصی کشور استفاده می‌شود.

یکی از دلایل استفاده از نرم افزار CRM در این شرکت، مدیریت کارتابل جهت یادآوری وظایف و امور روزانه است. با این روش امکان پیگیری وظایف انجام نشده و وظایف آینده برای کارمندان به سادگی فراهم است. همچنین وظایف ارجاعی به دیگر کارشناسان قابلیت کننرل و پیگیری دارد.

از امکانات مفید این برنامه قالبیت مدیریت قراردادها و اسناد به طور مستقیم در نرم افزار CRM است. به طوریکه کارمند فروش بدون درگیری با نرم افزارهای دیگر قراردادهای کاری را در CRM ثبت، پیگیری و گزارش گیری می کند. مجموع مدت زمانی که برای یک پروژه مصرف می شود در گزارشات نمایش داده می شود. چند روز قبل از اتمام قرارداد یادآوری به صورت خودکار در کارتابل وظایف جای می گیرد.