بعد از اضافه شدن آن کالا به لیست کالاهای انتخابی در انتهای ردیف آن در ستون عملیات با کلیک بر روی آیکن ویرایش می توان آن را ویرایش نمود