برای محاسبه سود در هر دوره لازم است موجودی انبار قیمت گذاری شود.

در نرم افزار حسابداری طلوع برای ارزش گذاری انبار از روش میانگین موزون استفاده می شود ( روش های دیگری همچون LIFO و FIFO هم هستند).

به عبارت دیگر به ازای هر فاکتور خرید جدید، فی کالای موجود در انبار با روش میانگین موزون آپدیت میشود و مبنای ارزش گذاری ارزش ریالی انبار قرا میگیرد.

در منوی گزارش نسخه دُرج (Dorj)، گزارشی به نام "محاسبه سود بر مبنای میانگین موزون " موجود هست. در این گزارش در یک دوره زمانی تعداد فروش هر کالا همراه با جمع ریالی فروش و همچنین جمع خرید کالا بر مبنای فی میانگین و نهایتاً سود دوره این کالا قابل مشاهده می باشد. این امکان یک گزارش فوق العاده برای مدیران کسب وکارها می باشد.

محاسبه سود بر مبنای میانگین موزون