وضعیتتأهل عملا نسبت یک مشتری به افراد دیگر را در بانک اطلاعات ما مشخص خواهد نمود.فرض کنید یک آقای مجرد برای خرید به یک فروشگاه لباس مردانه وارد می شود و این شخص به فرم پیشنهادی فروشگاه برای عضویت در باشگاه یا بانک اطلاعات CRM این فرم را به صورت داوطلبانه پر نموده است .حال مدیر فروشگاه برای استفاده از ظرفیت های فروش برای آن دسته از مشتریانی که قصد ازدواج دارند (با توجه به محدوده سنی ) تخفیف های ویژه یا هدایایی خاص طراحی کرده است که می تواند در زمان مناسب مورد استفاده واقع شود .

یا در مواردی که ما از ارتباط دو نفر به عنوان همسر میتوانیم تعاملات ویژه ای را طراحی کنیم. یک موسسه ارائه دهنده ی بیمه و یا خدمات تفریحی ،پیشنهادات خود را متناسب با یک خانواده تنظیم خواهند نمود.