آیا نرم افزار crm با نرم افزار حسابداری طلوع متصل می باشد؟

نرم افزار حسابداری طلوع هم می تواند به صورت مستقل در یک سازمان فعال شود و هم می تواند به صورت یکپارچه و متصل به نرم افزار crm طلوع مورد بهره برداری قرار گیرد.

امکانات بخش فروش در نرم افزار crm طلوع مثل صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش و انبار به نرم افزار حسابداری طلوع به صورت کاملا هوشمند متصل می باشد و صدور اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد .