ابزار CRM چیست؟

ابزار crm در حقیقت یک مجموعه فرآیندها و امکانات نرم افزاری می باشد که می تواند به سازمان در رسیدن به اهداف مشتری مداری کمک کند نرم افزار crm به همراه ماژول ها و ابزارهای تکمیلی در حقیقت نیاز سازمان برای برنامه ریزی و توسعه و مدیریت ارتباط با مشتریان را مرتفع می نماید.