سیستم CRM چیست؟

اگر شما صاحب یک کسب و کار باشید حتما اهمیت مشتری را می دانید .برای توسعه کسب و کار سرمایه گذاری در حوزه مشتری می تواند حائز اهمیت باشد. سیستم CRM مجموعه ای از امکانات در نرم افزار CRM می باشد که این امکان را فراهم می کند تا مدیر یک سازمان همواره از ابزار های بروز جهت توسعه کسب و کار خود استفاده نماید . لازم به ذکر است شرکت و سازمان هایی که از اهمیت مشتری غافل باشند ،فرصت های طلایی جهت رقابت با رقبا را ازدست خواهند داد .