CRM عملیاتی چیست؟

CRM عملیاتی به خدماتی اشاره دارد که به شرکت ها وسازمان ها اجازه می دهد در فرآیندهای اجرایی مثل بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش از مشتریان خود مراقبت کنند.

CRM عملیاتی کلیه مراکز تماس و کانال های ارتباطی و وب سایت ها و شبکه های اجتماعی و مراکز داده را مدیریت کرده و حتی می تواند از مراکز داده دیگر جهت تکمیل اطلاعات خود استفاده نماید.

نرم افزار CRM ابزار کاربردی جهت تحقق CRM عملیاتی در سازمان می باشد.