چرخه عمرمشتری چیست؟

در مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Life Cycle) یک اصطلاح است که می تواند بر اساس پارامترهای تعیین شده در هر حوزه از بازارهای هدف ارزیابی شود اساسا محاسبه clv (Customer Life Value) می تواند از خروجی های نرم افزار crm باشد. امروزه کمتر در نرم افزار های crm می توانید این سطح از توانمندی را پیدا کنید که بتواند شاخص clv را محاسبه نماید این شاخص در کسب و کار های مختلف بر اساس شاخص های خاص همان حوزه تعیین خواهد شد .

امروزه کمپانی های بزرگ خودروسازی و یا تولیدکننده مواد غذایی برای توسعه کسب و کار خود بر اساس شاخص clv اقدام به توسعه بازار می دهند.