Crm چابک چیست؟

Crm چابک (Agile crm) نوعی از Crm است بیشتر برای کسب و کارهای کوچک استفاده می شود و در یک سازمان کوچک فرایند بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش را مدیریت می کند. در حقیقت این نرم افزار crm دارای هزینه پایین تری می باشد .

استقرار و پیاده سازی این نرم افزار crm زمان کوتاه تری نیاز دارد . آموزش و بهره برداری از این Crm نیز سریع تر و آسانتر می باشد.

خیلی از شرکت های بازرگانی و خدماتی از این نرم افزار Crm استفاده می نماید.