امکانات ارزیابی عملکرد 360 درجه

1. امکان ارزیابی هر فرد توسط فرم های خود ارزیابی

2. امکان ارزیابی هر فرد توسط مدیر بالادستی خود

3. امکان ارزیابی هر فرد توسط همکاران (دارای رده سازمانی یکسان)

4. امکان ارزیابی هر مدیر توسط افراد زیر مجموعه

5. امکان ارزیابی هر فرد توسط مشتریان ویژه آن دسته از پرسنل که در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند (مانند افرادی که در شعبه مستقر هستند)

6. امکان ایجاد سطوح دسترسی برای فعال شدن فرم های خاص برای هر یک از گروه های کاربری

7. امکان ایجاد فرم های نظرسنجی با فرمت های تستی (چندگزینه ای) یا تشریحی

8. امکان تعیین وزن به سوالات نظرسنجی و پاسخ های هر کدام و در نتیجه تعیین وزن برای کل نظرسنجی

9. امکان تخصیص کنترل پانل به هر یک از کاربران با توجه به الگوی دسترسی

10. امکان نمایش نتایج هر نظرسنجی در قالب گزارش های پستی و نموداری

11. امکان ایجاد داشبورد مدیریتی جهت بررسی نتایج حاصل شده (مانیتورینگ شاخص های مدنظر)

12. امکان ایجاد داشبورد های ویژه هر کاربر با توجه به جایگاه آن کاربر در چارت سازمانی

13. امکان پیوست کردن مستندات لازم برای هر کاربر در فرایندهای ارزیابی عملکرد

14. امکان ایجاد گردش کار (Work Flow) در فرآیندهای درون و برون سازمانی