نقش نرم افزار crm در افزایش فروش

فروش و مدیریت فروش و بازاریابی نرم افزار سی ار ام از جمله امکاناتی است که سی ار ام در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

برای بهره برداری از این امکانات در نرم افزار crm ابتدا تمامی محصولات و خدمات این نرم افزار چیده می شود؛ ماژول های بخش فروش و مدیریت فروش سی ار ام طلوع شامل ثبت پیش فاکتور و فاکتور ، میزان بدهی مشتریان و انبار می باشد .

کاربر سی ار ام به راحتی با توجه به درخواست مشتری می تواند پیش فاکتور صادر کند و به راحتی این پیش فاکتور را بدون ثبت مجدد جزئیات، تبدیل به پیش فاکتور کند.

در صورتی که در نرم افزار سی ار امماژول انبار نیز برای شما فعال شده باشد با ثبت فاکتور، موجودی انبار نیز نیز فعال می شود. در این صورت موجودی انبار چک شده و در صورت موجود بودن آن کالا در انبار، کسر از انبار و بعد فاکتور صادر انجام خواهد شد. .

در صورت نبودن موجودی امکان صدور فاکتور نیز وجود نخواهد داشت.

کاربر سی ار ام طلوع به راحتی می تواند به تمامی پیش فاکتور ها و فاکتور های صادر شده به یک مشتری خاص در پروفایلش دسترسی داشته باشد.