دسته بندی مشتریان در نرم افزار crm چگونه است؟

نرم افزار سی ار ام طلوع را به راحتی می توانید در بخش بازاریابی و مدیریت بازاریابی خود در سازمان استفاده کنید.

از مهمترین عناوین در crm نقش های مشتریان ثبت شده می باشد.

مخاطبین سازمان شما از همان ابتدای کار در مرحله اولیه و مذاکرات اولیه می باشند تا زمانی که تبدیل به مشتری واقعی شوند در نرم افزار در نقش های مربوطه سرنخ و فرصت و مشتری قرار می گیرند.

سرنخ ها همان لیست های بازاریابی شما می باشند که به راحتی می توانید که گزارش بگیرید که چند مشتری در مرحله سرنخ و بازاریابی قرار دارند و فراموش شده اند و نیاز به پیگیری های مجدد دارد.

فرصت در نرم افزار crm مشتریانی هستند که شما برای آنها پیش فاکتور صادر کرده اید و یک مرحله جلو رفته اند .

ومشتریان هم کسانی هستند که برای انها فاکتور صادر شده است و در حقیقت مشتری نهایی شما می باشند.

امکانات و ماژول هایی که می تواند شما را در بحث بازاریابی و مارکتینگ کمک کند از جمله ماژول های ارسال و دریافت پیامک و ارسال و دریافت ایمیل هم به صورت فردی هم به صورت گروهی می باشد.