بازاریابی دهان به دهان یا WOMMمخفف (Word of Mouth Marketing) نوعی از بازاریابی است که استفاده از محصول برند ما توسط افراد معروف یا مشتریان راضی به سایرین توصیه می شود.

اغلب ما برای تصمیم گیری و انتخاب هایمان با دیگران مشورت می کنیم. به هر میزان که میزان افراد راضی از یک محصول بیشتر باشد ما نیز با اطمینان خاطر بیشتری آن محصول را تهیه می نماییم.

در ایران دیجی کالا و اسنپ از جمله موفق ترین کسب و کار ها در بکارگیری بازاریابی توصیه ای یا بازاریابی دهان به دهان هستند.