برای نمایش یا عدم نمایش پاپ های کالرآیدی می توان در صفحه اصلی برنامه بر روی نام کاربری خود که در قسمت بالا و گوشه ی سمت راست صفحه وجود دارد کلیک و روی گزینه ی لیست تماس ها یک بار کلیک نمایید.

فعال کردن ماژول کالرآیدی در نرم افزار crm