روش اول: استفاده از سرچ کلی برنامه در گوشه سمت چپ و بالای برنامه

روش دوم: استفاده از آیکن سرچ در بلاک اشخاص و شرکت ها که به شکل دوربین نمایش داده شده است

روش سوم: استفاده از روش فیلترینگ در لیست شرکت ها و اشخاص در فرم شرکت و اشخاص