استفاده از آیکن سبز رنگ ثبت رکورد جدید که در کنار هر فیلد کشویی قرار دارد.

برای نمایش مقدار اضافه شده حتما یک بار باید دکمه به روز رسانی در کنار فیلد کشویی را کلیک کرد.

ثبت رکورد جدید در نرم افزار crm