استفاده از آیکن گروه بندی در نوار آیکن های موجود در فرم شرکت ها و اشخاص.

با کلیک بر روی این آیکن در پنجره ظاهر شده روی root راست کلیک کرده اضافه کردن زیر گروه جدید را بزنید مقدار مورد نظر را تیاپ کنید.

چیدمان گروه بندی در نرم افزار crm