در فرم ثبت شرکت و شخص در قسمت زرد رنگ فیلد نقش می توان با کلیک بر روی add row چندین نقش را به شرکت یا شخص مورد نظر وابسته کرد.

چند نقش در سی ار ام