در منوی وظایف ، وظایف تمامی کاربران در نوار آیکن آیکنی تحت عنوان دسترسی به پیوند ها وجود دارد با کلیک بر روی این آیکن نامه کاربر مورد نظر را انتخاب نموده و با کلیک بر روی هر عنوان وظایفی ، وظایفی انتخابی آن کاربر رو از کارتابل وی به شما نمایش میدهد.

وظایف کاربران در نرم افزار crm