بعد از جستجوی وظیفه ی مورد نظر در لیست وظایف نمایش داده شده در جدول در ستون درصد تکمیل کنار 0% فلش کوچکی وجود دارد بر روی این فلش کلیک کرده و 100 را تایپ کرده و تایید نمایید یا روی وظیفه ی مورد نظر راست کلیک ویرایش نموده و در فرم باز شده در فیلد درصد تکمیل 100 را وارد نمایید و تایید کنید.

وظایف صددرصد