ایجاد شبکه اضطراری مخابراتی

راسخون : یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از راه اندازی شبکه اضطراری مخابراتی بحران برای پاسخگویی به نیاز ارتباطی کشور در مواقع بحران و وقوع حوادث طبیعی چون سیل و زلزله خبر داد.

داوود زارعیان با اشاره به راه اندازی شبکه‌ اضطراری تلفن همراه در کل کشور اظهار داشت: با وجود این شبکه تمامی افراد و سازمانهایی که در مواقع بحران نیاز به ارتباطات با تلفن همراه دارند ارتباطشان قطع نخواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شبکه اضطراری مخابرات در مواقع بحران ها و بلایای طبیعی همچون وقوع زلزله و سیل ، سونامی و طوفان به کار گرفته می شود، اضافه کرد: این شبکه برای سازمانها و دستگاههای امداد رسان که در مواقع بحران نیاز به برقراری ارتباطات مخابراتی دارند، کارآیی خواهد داشت.

وی با تاکید براینکه هم اکنون این شبکه در کل کشور راه اندازی شده و برای حوادث مترقبه به کار گرفته خواهد شد، گفت: شرکت مخابرات ایران ابتدا این شبکه را برای نیاز به تلفن همراه کشور ایجاد کرده است و بزودی نیز شبکه تلفن ثابت و اینترنت مواقع بحران نیز راه اندازی خواهد شد تا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه ارتباطات مخابراتی کشور برای خدمت رسانی دستگاههای امدادرسان قطع نشود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران راه اندازی شبکه اضطراری تلفن ثابت را در چندین مرحله عنوان کرد که هم اکنون در برخی از استانها به صورت پایلوت در حال راه اندازی است.