مدیرعامل شرکت ابرا تهران تولیدکننده گوشی های تی فون از تولید تبلت خبر داد و گفت: دایا تا کمتر از یک ماه آینده وارد بازار دیجیتال کشور می شود.

"سعید نخعی" با اشاره به مونتاژی بودن این تبلت های در کشور گفت: این تبلت ها با سه مدل QT7000 ، QT7100 و QT7500 در چین تولید شده است.

وی با تولید داخل دانستن این تبلت های چینی افزود: به دلیل اینکه سیستم عامل این تبلت ها به صورت اختصاصی توسط این شرکت بر روی مدل های دایا نصب شده، وزارت بازرگانی و دیگر سازمان های مرتبط این کالا را ایرانی عنوان کرده اند.

نخعی افزود: هم اکنون سه هزار دستگاه تبلت دایا تولید شده که با سیسستم عامل تولید شده این شرکت تا کمتر از یک ماه آینده وارد بازار می شود.

وی تصریح کرد: QT7000 و QT7100 دایا به صورت هفت اینچی و QT7500 به صورت 10 اینچی تولید شده است.

وی با اشاره به قیمت این تبلت های چینی و ایرانی تصریح کرد: این تبلت ها با توجه به نوع مدل و امکانات با قیمت 200 تا 350 هزار تومانی وارد بازار می شود.