شرکت گوگل با استفاده از کارشناسان خود از جمله یک محقق ایرانی و همکاری با سازمانهای بین المللی مبارزه با جرم و جنایت از فناوریهای خود برای به دام انداختن تبهکاران و رخنه در دفاع سایبری جرایم بین المللی استفاده می کند.

شرکت گوگل با همکاری سازمانهای مبارزه با جرم و جنایت بین المللی قصد دارد درهای مخفی گروه های بین المللی تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان را باز کند.

موسسه گوگل آیدیا (Google Ideas) به عنوان یک موسسه تحقیقاتی بین رشته ای که در راستای درک چالشهای جهانی و استفاده از راهکارهای فناورانه فعالیت می کند با همکاری شورای روابط خارجه آمریکا و چند سازمان دیگر راه های استفاده از فناوری را برای از بین بردن جرایم بین المللی بررسی می کند.

قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، تروریسم و گروه های جنایی که سازمانهای خود را از طریق اینترنت هدایت می کنند معمولا از فناوریهای رمزی پیشرفته ای برای پنهان کردن خود از قانون استفاده می کنند، اما سازمانهای مبارزه با جرایم در سطح جهان ابراز امیدواری می کنند که فناوریهای گوگل بتواند به عنوان کلیدی برای رخنه به این گروه های گریزان مورد استفاده قرار گیرد.

مقامات گوگل و گروه هایی که با شبکه های غیرقانونی مبارزه می کنند جلساتی را از دیروز سه شنبه 27 تیرماه آغاز کردند و این جلسات تا امروز چهارشنبه 28 تیرماه در وست لیک ویلیج در کالیفرنیا ادامه دارد. هدف اصلی این گردهمایی ایجاد استراتژیهایی برای مقابله با جرایم جهانی است.

رانی هونگ مشاور ویژه سازمان ملل در امر قاچاق کودک که خود از نجات یافتگان قاچاق کودک در هندوستان بوده گفت: گوگل در جایگاه خوبی قرار دارد و می توان از آن استفاده کرد. این رسانه قوی ابزارهای خوبی برای حل این مشکل در اختیار دارد.

استوارت پاتریک عضو ارشد شورای روابط خارجی که از برگزار کنندگان این گردهمایی محسوب می شود، گفت: شرکتهای فناوری امروز ابزارهای قدرتمندی برای شفاف کرن شبکه های غیر قانونی، برای مبارزه علیه فساد دارند و همچنین از توانایی تقویت افرادی برخوردار است که تلاش می کنند با جرایم فراملی مبارزه کنند.

پردیس مهدوی استادیار ایرانی انسان شناسی کالج پامونا که با گوگل در این رابطه همکاری می کند، گفت: همه ما می دانیم که مجرمان از اینترنت استفاده می کنند، اما اکنون ما می گوئیم که اینترنت نیز می تواند به متوقف کردن این جرایم کمک کرده، به نجات یافتگان یاری رسانی کند و کار تیمی و گروهی را گسترش دهد.

این گردهمایی به دنبال همایشی برگزار شده که سال گذشته در دوبلین ایرلند برگزار شد، در این همایش 60 نفر از اعضای سابق باندهای تبهکاری حضور داشتند و محور همایش چگونگی متوقف کردن افراط گرایی خشونت آمیز بود.