شرکت مایکروسافت می گوید برای اولین بار در طول تاریخ فعالیتش ضرر کرده و درآمد سه ماهه دوم سال 2012 آن نسبت به سه ماه قبل کاهش داشته است.

مایکروسافت که رسما 26 سال قبل فعالیت تجاری خود را آغاز کرده هرگز شاهد کاسته شدن از درآمدش نبوده است.

مایکروسافت این کاهش را به شکست در تحقق اهداف درآمدی خود در حوزه تبلیغات آنلاین نسبت داده است. ظاهرا شرکت aQuantive که خرید آن میلیاردها دلار خرج روی دست مایکروسافت گذاشته نتوانسته برنامه های مایکروسافت برای افزایش درآمد در حوزه تبلیغات آنلاین را محقق کند.

این شرکت اعلام کرده که درآمدش در سه ماهه دوم سال 2012 حدود 492 میلیون دلار کاهش یافته، زیرا خرید aQuantive در سال 2007 منجر به بیشتر شدن درآمد تبلیغاتی مایکروسافت نشده است.

گفتنی است کل درآمد مایکروسافت در این مدت 18.1 میلیارد دلار بوده است. این شرکت امیدوار بود در صورت تحقق برنامه هایش شاهد افزایش 12 درصدی درآمد در سه ماهه دوم سال 2012 باشد.