مرکز تحقیقاتی گارتنر در گزارش مربوط به بررسی جدید خود اعلام کرد، هیئت مدیره شرکت‌ها سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات را نسبت به سرمایه‌گذاری روی فرآیندهای فروش محصولات در اولویت می‌دانند.

مرکز تحقیقاتی گارتنر در نظرسنجی جدید خود روی ۱۷۵ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بین ماه‌های مارس تا آپریل ۲۰۱۲ دریافت که فناوری اطلاعات و فروش محصولات مهم‌ترین اولویت مدیران به‌ خصوص در کشورهای آمریکا و بریتانیا بوده است.

این مطالعه با نام «بررسی اعضای هیئت مدیره گارتنر-فوربز ۲۰۱۲» صورت گرفت. طبق نتایج این نظرسنجی، ۶۴ درصد این افراد اعلام کردند که سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات در طول سال مالی‌۲۰۱۲ در شرکت آن‌ها افزایش خواهد یافت.

طبق این بررسی مشخص شد که نگرش اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها «نگاه به جلو و فعال‌سازی» است که در این میان «جورج لوپِز» مدیر گارتنر توضیح داد که مدیران با اجرای این سیاست‌ها در تلاشند خود را با شرایط بحران اقتصادی که در بازار رخ داده است، وفق دهند. او گفت: «من روی این نکته تاکید می‌کنم که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری در بخش‌های یاد شده را برای خود ضروری و چه‌بسا حیاتی می‌دانند».

طبق آمار به‌دست آمده، بیش از ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان در این بررسی توضیح دادند که «شراکت‌های استراتژیک» در بخش فناوری اطلاعات برای شرکت‌ آن‌ها تا سال ۲۰۱۴ میلادی سیر صعودی خود را دنبال خواهد کرد. نیمی از این افراد نیز اعلام کردند که «فناوری اطلاعات می‌توانند قوانین حاکم بر بازار رقابتی را تغییر دهد».

این بررسی همچنین نشان داد که اعضای هیئت مدیره به میزان فزاینده تمایل به تغییر روش‌های ارایه محصولات و خدمات و همچنین روش‌های تجاری خود دارند.